Welkom op de archiefpagina's van E-zine Nieuwe Maan!
Nieuwe Maan publiceert wekelijks een artikel over hekserij, alternatieve geneeswijzen en de maan.
Oude artikelen worden op onderwerp gesorteerd en op de archiefpagina's geplaatst.
Hier vind je alle artikelen over natuurgeneeskunde.

7.3.04

De Temperamentenleer

De theorie van de temperamenten is ontwikkeld door Hippocrates, de grondlegger van de medische wetenschap. Het begint in feite bij de vier elementen aarde, water, lucht en vuur. Deze elementen, waar ook de mens uit is opgebouwd en in de vorm van voedsel tot zich neemt, dragen een combinatie van de vier tegenstellingen (koud, warm, vochtig en droog) in zich. Vuur is warm en droog, lucht is warm en vochtig, water is koud en vochtig en aarde is koud en droog.

De vier elementen vinden we in de mens terug als de vier lichaamssappen of humores, die door een bepaalde mengverhouding het karakter (temperament) van de mens bepalen. Volgens de middeleeuwse medische opvatting was het zo, dat als een van de lichaamssappen overheerste, er ook een bepaald humeur of temperament overheerste. Het voedsel, de werking van de organen, de stand van sterren en planeten, het jaargetijde en de leeftijd hadden invloed op de samenstelling.

Image hosted by Photobucket.com


1. Het sanguïnische temperament: warm en vochtig. Het overheersende lichaamssap is bloed (sanguis). Mensen met dit temperament noemen we warmbloedig en opgewekt.

2. Het cholerische temperament: warm en droog. Het overheersende lichaamssap is gele gal (cholos). Een cholericus is opvliegend, en snel driftig. Dit temperament treffen we vaker bij mannen aan en openbaart zich het duidelijkst in zuidelijke streken en in de zomer.

3. Het flegmatische temperament: koud en vochtig. Het overheersende lichaamssap is slijm (phlegma). Een flegmaticus is rustig, bijna ongevoelig kalm. We treffen dit temperament vaker bij vrouwen aan. Flegmatische types komen we het meest tegen in het noorden en in de winter.

4. Het melancholische temperament: koud en droog. Hier overheerst de zwarte gal (melas cholos). De melancholicus noemen we zwaarmoedig, zwartgallig. Dit temperament openbaart zich het duidelijkst in westelijke streken en in de herfst.

Galenus breidde deze theorie uit: elke factor die van belang was in het genezingsproces (planeten, dierenriemtekens, windrichtingen, seizoenen, uiterlijk,...) werd aan een temperament toegekend. Het overwicht van één van de vochten bepaalde nu niet enkel het temperament, maar ook het uiterlijk en de karaktertrekken.

Er werden aan de temperamentenleer bepaalde, wetenschappelijk gefundeerde, consequenties verbonden. Er werd gesteld dat alleen mensen met hetzelfde temperament op elkaar verliefd kunnen worden. Verder blijken de sanguïnische types de meest hartstochtelijke minnaars te zijn. De leer biedt zelfs een verklaring voor het verschil in gedrag van man en vrouw in de liefde! Zo neigen de veelal vurige, cholerische mannen bijvoorbeeld tot het maken van slippertjes, terwijl de vrouwen door hun kalme, flegmatische instelling minder impulsief en veel trouwer in de liefde zijn.

De huidige medische wetenschap hecht geen waarde meer aan de opvatting dat het temperament berust op de verhouding van de vier lichaamssappen. Maar de terminologie en indeling wordt in de psychologie,nog steeds gebruikt om de overheersende gemoedstoestand van patienten aan te geven.

Niemand bezit een zuiver temperament. Er zijn vele mengvarianten.

2 Reakties:

Anonymous Anoniem schreef...

Donderdag , 26 Februari 2004
je stuk 'De Temperamentenleer' goed gelezen.
Hardstikke interessant en duidelijk
Dank, liefs, groetjes, en tot gauw!!
12:14 uur

10:55 a.m.

 
Blogger Shanny-Dawn schreef...

Een leuke boek om te lezen over de tempermenten "Mensen Kennis Plus" Florence Littauer, zowel de positive als negetieve karater eigenschappen komen er in voor. Ook een leuke test om zelf te kijken wat voor karatertrekken jij bezit!! Erg verrassend.

BB Shannon

2:13 p.m.

 

Een reactie posten

<< Terug

Powered by Blogger